Điều Khoản Và Điều Kiện

Chào mừng bạn đến với Soi kèo bóng đá! Những Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này (gọi tắt là “Điều Khoản”) quy định việc bạn sử dụng trang web có sẵn tại https://soikeobongdahomnay.org/ (gọi tắt là “Trang web”). Trang web này thuộc sở hữu và hoạt động bởi Soi kèo bóng đá (“chúng tôi,” “chúng tôi,” hoặc “của chúng tôi”). Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web này, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi những Điều Khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của những Điều Khoản này, vui lòng không sử dụng Trang web.

Cập Nhật và Sửa Đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật những Điều Khoản này theo quyết định của chúng tôi. Mọi thay đổi về những Điều Khoản này sẽ được đăng trên trang này với ngày có hiệu lực đã được sửa đổi. Bạn có trách nhiệm xem xét những Điều Khoản này định kỳ, vì việc sử dụng tiếp tục của bạn đối với Trang web sau khi có sự thay đổi sẽ tượng trưng cho sự chấp nhận của bạn đối với những Điều Khoản đã sửa đổi.

Điều Kiện Đủ Điều Kiện

Để sử dụng Trang web, bạn phải đủ 18 tuổi hoặc đủ tuổi theo quy định của pháp luật ở phạm vi của bạn. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về đủ điều kiện này. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc chưa đủ tuổi, bạn phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để sử dụng Trang web.

Tài Khoản Người Dùng

Một số tính năng của Trang web có thể yêu cầu bạn tạo một tài khoản người dùng. Khi tạo tài khoản, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất về việc bảo mật thông tin đăng nhập của tài khoản của bạn và về mọi hoạt động diễn ra dưới tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của tài khoản của bạn hoặc bất kỳ việc vi phạm bảo mật nào khác. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn theo quyết định của chúng tôi.

Chính Sách Bảo Mật

Việc sử dụng của bạn đối với Trang web cũng được quy định bởi Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, có thể tìm thấy tại Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo như mô tả trong Chính Sách Bảo Mật.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh và phần mềm, thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật pháp về quyền sở hữu trí tuệ hiện hành. Bạn không được sử dụng, sao chép, phân phối hoặc hiển thị bất kỳ nội dung nào trên Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Sử Dụng Được Cho Phép

Bạn có thể sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân, không có tính chất thương mại chỉ. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web bằng cách vi phạm những Điều Khoản này hoặc các pháp luật và quy định hiện hành.

Hoạt Động Cấm

Khi sử dụng Trang web, bạn đồng ý không thực hiện các hoạt động sau:

1. Đăng, truyền tải hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào là bất hợp pháp, xúc phạm, obscene, gây phản cảm hoặc có hại đối với người khác.

2. Thực hiện bất kỳ hình thức quấy rối, theo dõi hoặc bắt nạt trực tuyến.

3. Cố gắng truy cập trái phép Trang web, tài khoản người dùng hoặc hệ thống máy tính.

4. Phân phát virus, phần mềm độc hại hoặc các phần mềm gây hại khác.

5. Tham gia bất kỳ hoạt động nào làm gián đoạn hoặc can thiệp vào hoạt động của Trang web.

6. Tham gia vào bất kỳ hoạt động lừa đảo hoặc gian lận nào.

7. Mạo danh hoặc biểu hiện sai về mình đối với bất kỳ người hoặc tổ chức nào.

8. Vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư.

Liên Kết Thứ Ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Những liên kết này được cung cấp để giúp bạn, nhưng chúng tôi không ủng hộ hoặc có quyền kiểm soát nội dung của những trang web bên ngoài này. Bằng cách truy cập các trang web của bên thứ ba qua liên kết trên Trang web của chúng tôi, bạn tự chịu rủi ro của mình.

Từ Chối Trách Nhiệm

Nội dung trên Trang web được cung cấp chỉ cho mục đích thông tin. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo hành hoặc đại diện nào về sự chính xác, đáng tin cậy hoặc đầy đủ của thông tin. Việc sử dụng Trang web nằm trong trách nhiệm của bạn, và chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ hại, mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Theo phạm vi tối đa được phép theo luật pháp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, đặc biệt, phụ thuộc hoặc trừng phạt nào, hoặc bất kỳ mất lợi nhuận hoặc doanh thu nào, cho dù phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, hoặc bất kỳ mất dữ liệu, sử dụng, lòng tốt hoặc mất lợi ích không vật chất nào khác do (a) việc truy cập hoặc sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web; (b) bất kỳ việc truy cập trái phép nào hoặc việc sử dụng máy chủ của chúng tôi và/hoặc thông tin cá nhân được lưu trữ trong đó; (c) bất kỳ sự gián đoạn hoặc chấm dứt truyền tải đến hoặc từ Trang web; (d) bất kỳ lỗi hoặc sót sót nào trong bất kỳ nội dung hoặc bất kỳ thiệt hại nào hoặc mất lợi ích nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào đã được đăng, gửi qua email, truyền tải hoặc có sẵn qua Trang web, dựa trên bảo hành, hợp đồng, tổn thất (bao gồm cả sơ suất), hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, có hay không chúng tôi đã được thông báo về khả năng của thiệt hại đó và ngay cả khi một biện pháp khắc phục được đề ra trong Điều Khoản này được xác định đã thất bại trong mục tiêu quan trọng của nó.

Bảo hiểm

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ chúng tôi, các công ty liên kết của chúng tôi, cùng với các sĩ quan, giám đốc, nhân viên và đại diện của chúng tôi khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu, mất mát, trách nhiệm và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web, việc vi phạm các Điều khoản này của bạn hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp nào hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Chấm dứt

Chúng tôi giữ quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước. Khi chấm dứt, tất cả các quyền và nghĩa vụ theo các Điều khoản này sẽ ngừng áp dụng, và bạn phải ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại địa chỉ [email protected].

Bằng cách sử dụng trang web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng trang web.

Soi kèo bóng đá,

Việt Nam,

[email protected]

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Soikeobongdahomnay will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.